Một số cụm từ với CAN'T

Đánh cờ độ Can't không chỉ đơn giản là không thể


Can't Stand / Can't Bear / Can't Help: Không thể chịu đựng nổi, không nhịn được

Đánh cờ độ*I can't stand and I can't bear mean I strongly dislike or I hate.

Đánh cờ độ*I can't help means I can't avoid something.

Let's see examples :

Đánh cờ độ1) You know Samira can't help writing with his left hand. Why do you blame her ? (Jamila can't avoid writing ...)

Bạn biết Samira không nhịn được viết bằng tay trái. Tại sao bạn cứ đổ lỗi cho cô bé?

Đánh cờ độ2) I can't bear people who think they are superior to others. (I hate people who think ....)

Tôi không chịu nổi những người luôn tự cho mình cao hơn người khác.

Đánh cờ độ3) I knew I had to stop crying, but I couldn't help it. (I couldn't avoid it)

Em biết em phải ngừng khóc, nhưng em không thể chịu được

Đánh cờ độ4) - Salma : "Let's go and see Rocky III"

Đánh cờ độ- Emma : Oh no! you know how I can't stand violent movies. ( I hate violent movies)

Đến đây xem Rocky III này - Ồ không! Cậu biết tớ không thể chịu nổi phim bạo lực thế nào mà.


Nguồn: Sưu tầm.


GÓP Ý & BÌNH LUẬN:

Lên Top

    Hướng dẫn học giỏi tiếng Anh
    & Hỏi Đáp về cách học đúng các kỹ năng
    với thầy Phạm Việt Thắng - Đồng sáng lập ps4user.com
    ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN VỚI CÁCH HỌC SAI!